Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Deklaracja Dostępności
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2020-04-27 14:39:44 publikacja: Przetarg nieograniczony - Dostawa wyposażenia biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2020-03-31 09:42:24 publikacja: Deklaracja Dostępności
  kategoria: Deklaracja Dostępności
  Dodanie publikacji

  2020-03-31 09:06:03 kategoria:Deklaracja Dostępności Dodanie kategorii

  2020-03-31 08:42:24 kategoria: Usunięcie kategorii

  2020-03-31 08:36:35 kategoria:test Dodanie kategorii

  2020-03-12 11:08:23 publikacja: Przetarg nieograniczony - Dostawa wyposażenia biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja treści publikacji

  2020-03-05 13:04:00 publikacja: Przetarg nieograniczony - Dostawa wyposażenia biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2020-01-15 12:49:17 publikacja: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
  kategoria: Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Dodanie publikacji

  2020-01-15 11:26:06 kategoria:Plan postępowań o udzielenie zamówień Dodanie kategorii

  2019-10-23 14:00:29 publikacja: Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczeń biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-10-11 10:04:39 publikacja: Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczeń biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-10-04 11:59:43 publikacja: Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczeń biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-10-01 13:41:16 publikacja: Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczeń biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-09-19 11:12:15 publikacja: Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczeń biblioteki
  kategoria: Zamówienia publiczne
  Dodanie publikacji

  2019-09-10 17:34:12 kategoria:Rekrutacja Modyfikacja kategorii

  2019-09-10 17:32:52 kategoria:Regulaminy Modyfikacja kategorii

  2019-09-10 17:25:02 kategoria:Zamówienia publiczne Modyfikacja kategorii

  2019-09-10 17:22:27 kategoria:Zamówienia publiczne Dodanie kategorii

  2019-07-31 15:43:35 publikacja: Regulaminy
  kategoria: Regulaminy
  Modyfikacja treści publikacji

  2019-07-02 12:26:27 publikacja: Regulaminy
  kategoria: Regulaminy
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra