Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Deklaracja Dostępności
  Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE OGóLNE   \  STATUS PRAWNY

    Status prawny

  Biblioteka jest samorządową, instytucją kultury o charakterze publicznym, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru organizatora i posiadająca osobowość prawną.

  Akty prawne na podstawie których działa Biblioteka to:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642),
  • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2012 poz. 406),
  • wewnętrzne Zarządzenia dyrektora regulujące prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki, 
  • statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr V/40/11 z dnia 22 lutego 2011 roku. statut (.pdf)


   


   

   


    udostępnił Marcin Janik dnia 2017-07-14
    opracował Marcin Janik dnia 2014-08-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra