Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Deklaracja Dostępności
  Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE OGóLNE   \  CELE I ZADANIA

    Cele i zadania

  Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta Lubin oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej.

  Do podstawowych zadań Biblioteki w szczególności należy:
  1) gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, służących realizacji potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych społeczeństwa,
  2) gromadzenie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentacja jego dorobku,
  3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych:
  a) na miejscu,
  b) wypożyczanie do domu,
  c) organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  d) dostarczanie do domów materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,
  4) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
  5) popularyzacja książki i czytelnictwa,
  6) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  7) wszechstronne doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,
  8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
  9) tworzenie i udostępnianie baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych, w ramach systemu ALEPH,
  10) udzielanie bibliotekom powiatu lubińskiego pomocy instytucyjno – metodycznej i szkoleniowej,
  11) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi w powiecie lubińskim.

    udostępnił Marcin Janik dnia 2018-12-11
    opracował Marcin Janik dnia 2014-08-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra