Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE

    Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczeń biblioteki

  Zawiadomienie o wyborze oferty (.pdf)

  Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

   

  Pytania, odpowiedzi SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert (.pdf)

  Zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (.pdf)

  Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

  SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 (.pdf)

  Załącznik Nr 8/1 do SIWZ (.zip)

  Załącznik Nr 8/2 do SIWZ (.zip)

  Załącznik Nr 8/3 do SIWZ (.zip)

  Załącznik Nr 8/4 do SIWZ (.zip)

  Załącznik Nr 8/5 do SIWZ (.zip)

  Załącznik Nr 9 do SIWZ (.zip)

  Załącznik Nr 10 do SIWZ (.zip)

    udostępnił Marcin Janik dnia 2019-10-23
    opracował Paula Bacia dnia 2019-09-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra