Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Deklaracja Dostępności
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PLAN POSTęPOWAń O UDZIELENIE ZAMóWIEń

    Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 pdf (.pdf)

    udostępnił Marcin Janik dnia 2020-01-15
    opracował Paula Bacia dnia 2020-01-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra